Боломатова Людмила Семеновна

Член профкома ЦРТО
70-20-70 (45-62)
+7 (906) 949 55 90

Член профсоюзного комитета от Производства полипропилена